Palmu Business Simulator®

Tee parempia päätöksiä - Palmu Business Simulatorin keskeisimpänä tehtävänä on antaa asiakkaillemme parempi ymmärrys palvelumuutoksien kokonaisvaikutuksista myyntiin, palvelun tuottamisen kustannuksiin ja asiakaskokemukseen. Simulaattori tuo organisaatioon yhteisen ymmärryksen palvelumuutoksien oleellisista liiketoiminnallisista mittareista ja auttaa asiakkaitamme tekemään parempia, perustellumpia ja yhteisesti ymmärrettyjä päätöksiä.

 
Kirjaudu palveluun

  Palmu Business Simulatorin avulla

Selvität kehitysidean liiketoiminta-arvon

Löydä kehitysideoiden joukosta ne, joilla on eniten sekä liiketoiminnallista arvoa että aitoa arvoa asiakkaille. Samalla ymmärrät mitä täysin uuden palvelun tuottaminen tulisi organisaatioltasi vaatimaan.

Maksimoit investointisi tuoton

Miten kohdennat olemassa olevat kehitysvarat parhaalla mahdollisella tavalla? Varmenna kehitystiimisi yhteinen tavoite ja kehityksen oikea fokus.

Perustelet valinnat liiketoiminta-arvolla

Tee vaihtoehdoista business caset ja valitse ratkaisu kokonaishyödyn kautta pelkän ominaisuusvertailun sijaan. Helpota samalla muutoksen jalkauttamista yksiköihin antamalla selkeä kuva valinnan vaikutuksista heidän työhönsä.

Teet parempia investointiehdotuksia

Unohda Excel - Tee ehdotus, jonka sekä päättäjät että tuleva projektitiimi ymmärtävät. Havainnollisen esitystavan ansiosta perustelet ehdotuksesi konkreettisemmin ja tunnistat todelliset pikavoitot ja pitkän tähtäimen tavoitteet.

Arvioit projektisi elinkelpoisuuden

Varmista olemassa olevan projektin tai kehityshankkeen business casen vastaavuus alkuperäisiin tavoitteisiin. Lopputuloksena saat hankkeeseen taas yhteisen suunnan ja tarvittaessa uuden fokuksen.

Mittaat palvelusi asiakasarvon

Mittaa palvelusi asiakasarvon muutoksia jatkuvalla NPS-seurannalla. Opit, mitä asioita asiakkaasi arvostavat ja miten parannat asiakaskokemusta. Valjastat asiakasarvon palvelukehityksen konkreettiseksi ohjausvälineeksi.